logo

Riga, view of the street, ca. 1900, Museum of Art in Łódź

Ryga, widok ulicy, ok. 1900, 9 x 13 cm, kolekcja Muzeum Sztuki w Łodzi

In Portfolios