logo

PHOTOGRAPHS

Self-Portrait, 1902, Museum of Art in Łódź

Multiple Self-Portrait, ca. 1912, Museum of Art in Łódź

Ryga, widok ulicy, ok. 1900, 9 x 13 cm, kolekcja Muzeum Sztuki w Łodzi

Riga, view of the street, ca. 1900, Museum of Art in Łódź

Chuch in Wodokty, 1904–1912, Museum of Art in Łódź