logo

rojekt plafonu dla Domu Kultury przy pl. Gottwalda (obecnie pl. Piłsudskiego) we Wrocławiu, 1964 (fragment)

rojekt plafonu dla Domu Kultury przy pl. Gottwalda (obecnie pl. Piłsudskiego) we Wrocławiu, 1964 (fragment)