logo

LINIE RYTMICZNE – RYSUNKI

A0, ok. 1930, kolekcja Krzysztofa Bieńkowskiego

A000000, ok. 1927, kolekcja Galerie Berinson, Berlin

A5, 1923–1924, kolekcja Galerii R, Poznań

A13, ok. 1924, własność rodziny Artysty

A14, 1924–1925, kolekcja Muzeum Architektury we Wrocławiu

B2, 1924, kolekcja Muzeum Sztuki w Łodzi

B4, ok. 1924, kolekcja Muzeum Narodowego w Warszawie; wersja 2, kolekcja Krzysztofa Bieńkowskiego

B13, 1926, kolekcja Muzeum Sztuki w Łodzi

B14, ok. 1926, kolekcja Galerie Berinson, Berlin

C2, ok. 1924, kolekcja Muzeum Sztuki w Łodzi

C3, 1924, kolekcja Muzeum Sztuki w Łodzi; wersja 2, kolekcja Galerii Starmach

D2, ok. 1925, własność rodziny Artysty

D6, ok. 1926, kolekcja Dariusza Bieńkowskiego

D7, 1928, własność rodziny Artysty

E5, ok. 1926, kolekcja Krzysztofa Bieńkowskiego

F3, ok. 1925, własność rodziny Artysty

F5, ok. 1925, własność rodziny Artysty (depozyt w kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie)

S3, 1939–1943, własność rodziny Artysty

S5, 1939–1943, własność rodziny Artysty

S6, 1939–1943, własność rodziny Artysty

Bez tytułu, (seria G?), ok. 1950

Bez tytułu, (seria G?), ok. 1930

Bez tytułu, (seria G?), ok. 1930

Bez tytułu, (seria G?), ok. 1950

Bez tytułu, seria S, ok. 1950

Bez tytułu, seria S, 1939–1943