logo

FOTOGRAFIE

Autoportret, 1902, 8 x 6,7 cm, kolekcja Muzeum Sztuki w Łodzi

Autoportret wielokrotny, ok. 1912, 9 x 14 cm, kolekcja Muzeum Sztuki w Łodzi oraz kolekcja rodziny Artysty i kolekcja Dariusza Bieńkowskiego

Ryga, widok ulicy, ok. 1900, 9 x 13 cm, kolekcja Muzeum Sztuki w Łodzi

Ryga, widok ulicy, ok. 1900, 9 x 13 cm, kolekcja Muzeum Sztuki w Łodzi

Kościół w Wodoktach, 1904–1912, 9 x 14 cm, kolekcja Muzeum Sztuki w Łodzi