logo

BIBLIOGRAFIA

Teksty o twórczości Wacława Szpakowskiego (układ chronologiczny)

 1. Wacław Szpakowski, pl.wikipedia.org
 2. Wacław Szpakowski, pl.cyclopaedia.net
 3. Wacław Szpakowski (1883–1973), otwock-history.blog.pl
 4. M. Hermansdorfer, Zanim powstał op-art, „Odra” 1969 nr 5, s. 122.
 5. J. Zagrodzki, Rytm i symetria, [w:] Linie rytmiczne. Wacław Szpakowski 1883–1973 (katalog), wstęp i oprac. J. Zagrodzki, Muzeum Sztuki, Łódź 1978.
 6. A. Szpakowska-Kujawska, Jaki był? [w:] Linie rytmiczne. Wacław Szpakowski 1883–1973 (kat.), wstęp i oprac. J. Zagrodzki, Muzeum Sztuki, Łódź 1978.
 7. J. Zagrodzki, Linie rytmiczne, „Projekt” 1979 nr 2.
 8. D. Davis, The Eye on Poland, “Newsweek”, August 13, 1979.
 9. Présences polonaises: Witkiewicz, constructivisme, les contemprains. L’art vivant autour du musee de Lodz (katalog), oprac. Stefan Perrier, Centre Georges Pompidou, Paris 1983, s. 247, 257.
 10. J. Zagrodzki, Ritmo e simmetria [w:] L’ultima avanguardia, arte programmata e cinetca, Comune de Milano 1983, s. 42.
 11. J-F. Chevrier, S. Butler, D. Mellor, Staging the Self: Self–Portrait Photography 1840s–1980s (kat.), Plymouth Arts Center, Plymouth 1987.
 12. Konstruktivizmus Lengyelországban (kat.), Magyar Nemzeti Galeriábán, Budapest 1989, s. 62.
 13. D. Ćwirko-Godycka, Być z Józefem Robakowskim (rozmowa), „Exit” nr 3, 1990
 14. Kolekcja sztuki XX w. w Muzeum Sztuki w Łodzi (katalog), Państwowa Galeria Sztuki Zachęta, Warszawa 1991, s. 215, 268.
 15. J. Zagrodzki, Wacław Szpakowski [w:] Sztuka osobna, czyli Republika Artystów Niezależnych (katalog), Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa 1991, s. 15.
 16. M. Walczak, Klip dla Wacława Szpakowskiego, film 3,20 min., produkcja własna autora, 1992, kolekcja Galerii Wymiany.
 17. J. Robakowski, J. Zagrodzki, Nieskończoność linii – Wacław Szpakowski, Z. Bargielski – interpretacja muzyczna 8 rysunków, film, 12 min., TVP, Stacja Ł, edycja VI, 1992; TVP Ośrodek w Łodzi 2012.
 18. Wacław Szpakowski (1883–1973). Nieskończoność linii (katalog w j. francuskim, flamandzkim, polskim, angielskim, niemieckim), wstęp i oprac. J. Zagrodzki, Atelier 340, Bruxelles 1992.
 19. J. Zagrodzki, Nieskończoność linii. Aspekt psychologiczny, wizualny i muzyczny; [w:] Wacław Szpakowski (1883–1973). Nieskończoność linii (katalog), wstęp i oprac. J. Zagrodzki, Atelier 340, Bruxelles 1992.
 20. M. Renwart, O nieskończoności linii; [w:] Wacław Szpakowski (1883–1973). Nieskończoność linii (katalog), wstęp i oprac. J. Zagrodzki, Atelier 340, Bruxelles 1992.
 21. A. Szpakowska-Kujawska, Jaki był?, [w:] Wacław Szpakowski (1883–1973). Nieskończoność linii (katalog), wstęp i oprac. J. Zagrodzki, Atelier 340, Bruxelles 1992.
 22. Wacław Szpakowski (1883-1973). L’infinitude dela ligne de eindeloosheid van de lijn (folder), Atelier 340, Bruxelles 1992.
 23. W. F. Hermans, Gevangen in de fuik. De eindeloze lijnen van het miskende genie Wacław Szpakowski, „NRC Handelsblad, Cultureel Supplement”, Rotterdam 28 VIII 1992.
 24. G. Weingartner, Waclaw Szpakowski, „Rheinfalz“ 5 IV 1993
 25. Anonimowa informacja o wystawie w Ludwigshafen, „Mannheimer Morgen“, 15 IV 1993.
 26. G. Alviani, La linea continua, „Flash Art”, Ottobre 1993 nr 178.
 27. Wacław Szpakowski 1883–1973. Nieskończoność linii (folder), BWA, Słupsk 1994.
 28. Wacław Szpakowski 1883–1973. Nieskończoność linii (folder), BWA, Galeria Awangarda, Wrocław 1994.
 29. J. Zagrodzki, Nieobecność nieusprawiedliwiona, „Format” 1995, nr 1-2 (18/19), s. 42.
 30. C. Perechodnik, Czy ja jestem mordercą?, Fundacja Ośrodka Karta, Warszawa 1995, s. 131 i poprz.
 31. Wacław Szpakowski 1883–1973. Nieskończoność linii (folder), BWA Arsenał, Poznań 1997.
 32. G. Radecki, Wacław Szpakowski. Nieskończoność linii. Aspekt psychologiczny, wizualny i muzyczny (Galeria Arsenał, Poznań) 1997, www.arsenał.art.pl
 33. G. Radecki, Rytmy natury i sztuki. Prace Wacława Szpakowskiego w Galerii Miejskiej Arsenał. Artysta późno odkryty, „Gazeta Wyborcza” 27 I 1997.
 34. J. Zagrodzki, Wacław Szpakowski i Roman Opałka. Kształt ciągłości, „Gazeta Malarzy i Poetów” (Poznań), 1997 nr 1(18), s. 3–5.
 35. Wacław Szpakowski. Muzyka nieskończonej linii, 6-stronicowa ulotka kserograficzna wydana na poświęcone Szpakowskiemu spotkanie w Domu Polskim w Ottawie, org. przez Stowarzyszenie Inżynierów Polskich; tekst – Wojciech Szpakowski (wnuk Wacława, architekt), Ottawa, kwiecień 1997.
 36. Wacław Szpakowski 1883–1973. Nieskończoność linii (katalog), wstęp i oprac. J. Zagrodzki, BWA Lublin 1998.
 37. J. Zagrodzki, Nowe opisanie świata, [w:] Wacław Szpakowski 1883–1973. Nieskończoność linii (katalog), wstęp i oprac. J. Zagrodzki, BWA Lublin 1998.
 38. J. Zagrodzki, Wacław Szpakowski i Roman Opałka. Porządek ciągłości, „Odra” 1998 nr 3, s. 88.
 39. L. Lechowicz, Niekończąca się linia… postaw, myśli i dzieł, „Exit” 2000 nr 1(41).
 40. J. Robakowski, Operacja na realności, „Exit”, 2002, nr 4, s. 2822.
 41. J. A. Wise, T. L. Hazzard, Fractals: What nature can teach design, „ASID Icon”, 2002, s. 20 (pismo American Society of Interior Designers) hazzdesign.com/wp-content/uploads/2011/07iconarticle.pdf
 42. Contemporary Polish Art (katalog), UH Galleries, University of Hertfordshire, Hatfield 2003.
 43. K. Tomaszewski-Rytka, Wacław Szpakowski, praca dyplomowa pod kier. dr W. Włodarczyka, Katedra Historii i Teorii Sztuki, ASP, Warszawa 2003.
 44. M. Hermansdorfer, Impresje wrocławskie, Muzeum Narodowe, Wrocław 2004, s. 28–29.
 45. E. Łubowicz, Jest się. Opowieść o życiu i twórczości Anny Szpakowskiej-Kujawskiej [w:] Jest się. Being There. Anna Szpakowska-Kujawska (katalog), Ośrodek Kultury i Sztuki, Muzeum Narodowe, Wrocław 2005, s. 2, 40, 84–85.
 46. A. Szpakowska-Kujawska, Krajobrazy wewnętrznych przestrzeni [w:] O naturze i kulturze, red. J. Mozrzymas, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 159–183.
 47. E. Gieysztor-Miłobędzka, Wacław Szpakowski – Zbigniew Bargielski [w:] Obraz zapośredniczony, red. M. Poprzęcka, Warszawa 2005, s. 257.
 48. Argumenta. Wystawa kolekcji Gerharda Jürgena Bluma-Kwiatkowskiego, Museum of Modern Art w Hünfeld, Atlas Sztuki, Łódź 2005, zamiast katalogu „Arteon”, 2005 nr 8(64).
 49. Z Gerhardem Jurgenem Blumem-Kwiatkowskim rozmawiają Krzysztof Cichoń i Andrzej Walczak, „Arteon”, 2005 nr 8(64), s. 29
 50. Fotoobrazy. Gest plastyczny w fotografii ze zbiorów Dariusza i Krzysztofa Bieńkowskich (kat.), oprac. J. Robakowski, E. Gałązka, Muzeum Sztuki, Łódź 2006.
 51. S. Okołowicz, Stanisława Ignacego Witkiewicza „portret wielokrotny”, „fotografia wielokrotna” czy „fotografia pięciokrotna”, „Biuletyn Historii Sztuki” 2006 nr 31, s. 178–180.
 52. Les Avant-gardes polonaises. Dialogues historiques depuis Malévitch, (katalog), Musée Matisse, Le Cateau-Cambrésis, Francja, 2006.
 53. B. Dudkiewicz, Rodzina Szpakowskich (na podstawie wywiadu z Marią Tawryczewską oraz archiwum rodzinnego), „Gazeta Otwocka” (miesięcznik) 2007 nr 11(182), s. 38–40.
 54. J. Zagrodzki, Nowe opisanie świata: Wacław Szpakowski, www.2b.art.pl [2007].
 55. E. Gorządek, Wacław Szpakowski. Życie i twórczość, www.culture.pl [2007].
 56. J. Drozdowska, Waclaw Szpakowski. La mélodie orthogonale, praca magisterska pod kier. prof. Arnauld Pierre, Sorbona, Paryż 2007/2008.
 57. Ania, Anna i malarka z Wrocławia, www.gazetawrocławska.pl 20.12.2008.
 58. Dziedziczenie. Spotkanie 430 z Anną Szpakowską-Kujawską, prowadził M. Dyżewski, Salon Profesora Dudka, 16 05 2008.
 59. A. Szpakowska-Kujawska, Być twórcą we Wrocławiu [w:] O przyrodzie i kulturze, red. Ewa Dobierzewska-Mozrzymas i Adam Jezierski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 194–195, 198.
 60. L. Dmochowska, Portret zwielokrotniony, czyli prawda widziana z profilu, „Format” 2009 nr 57, s. 97–99.
 61. A. Szpakowska-Kujawska, Idąc za linią, maszynopis [2009].
 62. C. Kaszewski, Wacław Szpakowski – mistrz niekończącej się linii, „Polska Gazeta Wrocławska” 16.05.2009 oraz warszawa.naszemiasto.pl 15.05.2009.
 63. M. Mikołajczyk, Linie rytmiczne Szpakowskiego, www.matematyka.wroc.pl, 2009.
 64. A. Burmecha, Prezentacja artysty – Wacław Szpakowski, wmv, www.youtube.com [2011].
 65. J. Bąkowski Chyba, że, 2011 calyjestemzmiasta.blogspot.com/
 66. S. Lipiński, Autoportret wielokrotny, 2011, [w:] sztukawkratke.blox.pl/2011/11/Autoportret-wielokrotny.html
 67. Wacław Szpakowski, www.facebook.com [2012].
 68. A. Dobrowolski, KrzesłoTrony Tadeusza Mysłowskiego, „Nowy Dziennik, Polish Daily News” 20 I 2012.
 69. J. Zagrodzki, Poznawanie struktury, TR 038 (o T. Mysłowskim), 2012; 2bartpl.blogspot.com
 70. R. Migdał, Gombrowicz odmienił moje życie. Rozmowa z Anną Szpakowską-Kujawską, www.gazetawrocławska.pl 6 IV 2012.
 71. Front Wschodni według Józefa Robakowskiego (katalog), Atlas Sztuki, Łódź (14 IX – 28 X) 2012.
 72. Z Józefem Robakowskim, kuratorem wystawy Front Wschodni rozmawia Michał Jachuła, 2012, www.atlas sztuki.pl/pdf/front1.pdf
 73. Józef Robakowski o awangardzie (Front Wschodni), www.youtube.com [2012].
 74. Stanisław Ignacy Witkiewicz, 2012, miejscefotografii.blogspot.com/2012/05/3-z-42-stanisaw-ignacy-witkiewicz.html
 75. Otwock. Znikające punkty (publikacja towarzysząca projektowi „Otwock” realizowanemu przez Open Art Projects i Mirosława Bałkę), 2012, s. 20, 28.
 76. W. Prastowski, Odkrywamy Wrocław: dawne kino Lwów, Przodownik i siedziba Odd Fellows, 7.10.2012, www.tuwroclaw.com
 77. A. Szpakowska-Kujawska, Biurko mojego ojca, „Dolny Śląsk” 2012, nr 17.
 78. Z. Bargielski, Muzyka linii nieskończonych, [w:] Agnieszka Ledzińska, Violetta Przech, Zbigniew Bargielski. Katalog tematyczny utworów, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Bydgoszcz–Warszawa 2012.
 79. J. Olek, 7 od(za)słon iluzji, Stowarzyszenie Kulturalne Artes, Poznań 2013, s. 152, 122–123.
 80. Rzeźba na rondzie Żabczyńskiego, 2013 www.kamawybieralska.com/zabczynski-roundabout-sculpture/
 81. Inventing Abstraction, 1910–1925. How a radical Idea changed Modern Art (katalog), Museum of Modern Art, New York, 2013, s. 326, 331.
 82. B. Schwabsky, Wild Things: What Was Abstract Art?, 2013, www.thenation.com/
 83. A. Sultan, An Exhilarating Exhibition of Early 20th Century Abstraction, 20 II 2013, altoonsultan.blogspot.com
 84. B. Davis, Non-Objective Art History: How MoMA’s “Inventing Abstraction” Fails Its Subject, waaaat.welovead.com/cn/top/detail/b20Closv.html
 85. J. Robakowski, Wyjść poza ludzką wyobraźnię, Magazyn O.pl, http://magazyn.o.pl/2013/jozef-robakowski-wyjsc-poza-ludzka-wyobraznie/#/
 86. M. H. Zdanowicz, Dźwięk czerni i bieli – o achromatycznym widzeniu muzyki w polskiej sztuce nowoczesnej [w:] Percepcja kultury – kultura percepcji, Kraków–Warszawa 1913, s. 101–119, www.academia.edu
 87. M. Pfeifer, The Illusionist. The Magic Performances of multimedia artist Ivan Ladislav Galeta, 2013; https://eefb.org/archive/february-2013/ladislav-galeta
 88. S. Salat, Waclaw Szpakowski et le point originel (Wacław Szpakowski i punkt pierwotny. Vaclav Szpakowski and primary point), „Dyskurs” 2014 nr 18, s. 214–234.
 89. G. Sztabiński, Piechur linii. Twórczość Wacława Szpakowskiego na tle abstrakcji geometrycznej w sztuce XX wieku, „Dyskurs” 2014 nr 18, s. 236–261.
 90. W. Kaźmierczak, Faux Painting. Obiekty performera, 2014, www.obieg.pl
 91. W. Kaźmierczak, Faux Painting. Performer’s Objects, 2014, www.livinggallery.info/
 92. E. Osowicz, Wacław Szpakowski: Nieodkryta awangarda, reportaż radiowy z cyklu Ocalić od zapomnienia z udziałemAnny Szpakowskiej-Kujawskiej, Łukasza Kujawskiego, Elżbiety Łubowicz i Mariusza Hermansdorfera, 2014, www.prw.pl
 93. Amerykańska zabawa. Wystawa portretów wielokrotnych z kolekcji Ewy Franczak i Stefana Okołowicza – w ramach Warsaw Gallery Weekend, [w:] dzieje.pl [2014]; publikacja towarzysząca wystawie: C. Chéroux, Wernakularne. Eseje z historii fotografii, Fundacja Archeologii Fotografii, Warszawa 2014.
 94. M. H. Zdanowicz, Obraz dźwięku – dźwięk obrazu. Intermedialne i trans medialne aspekty dzieła „Linii rytmicznych” Wacława Szpakowskiego, referat, Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna Słowo – Obraz – Dźwięk, Zakład Języka Polskiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 2014.
 95. Z. Nosowski, Wacław Szpakowski (1883–1973) [w:] Otwock – HiStory, Blog prowadzony przez Muzeum Ziemi Otwockiej, 2015.
 96. Z. Nosowski, Aleksandra Szpakowska (1899–1981) [w:] Otwock – HiStory, Blog prowadzony przez Muzeum Ziemi Otwockiej, 2015.
 97. Wacław Szpakowski (1883–1973), Galerie Berinson, Berlin, February 10 – July 25, 2015, berinson.de/en/exhibitions/waclaw-szpakowski-1883-973-2/2
 98. Waclaw Szpakowski at Galerie Berinson, Berlin 2015, en.artmediaagency.com/104733/waclaw-szpakowski-at-galerie-berinson
 99. M. H. Zdanowicz, Artyści Wacław Szpakowski i Anna Szpakowska-Kujawska. Elementy wspólne w twórczości ojca i córki, referat, XXIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z Okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny, Uniwersytet Jana Kazimierza, Kielce 2015.
 100. O. Czerner, Mój wiek XX 1971–2000, Muzeum Architektury, Wrocław 2015, s. 133, 317, 347.

Opracowała Barbara Baworowska (red. EŁ)